Saturday, December 6, 2014

Bulawan: Journal of the Philippine Arts and Culture number 19

Title: Bulawan: Journal of the Philippine Arts and Culture number 19
Author: Virgilion S. Almario
Synopsis: Isang malaking gampaning pambansa ang pagsasalin. Kailangan ang pagsasalin upang maipon ang lahat ng kaalaman at karunungan ng mundo tungo sa wika ng bansa. Sa kaso ng Filipinas, isang pangunahing pansukat din ang pagsasalin hinggil sa nagiging antas ng pagsulong at kaganapan ng wikang pambansa. Hanggang hindi nakakabuo ng isang aklatan ng mga salin mula sa iba’t ibang katutubong wika ng Filipinas at mula sa mga pangunahing wika ng daigdig, mga saling magtatanghal sa salimuot ng karanasan at kasaysayang pambansa at sisinop sa pinakadakilang mga tagumpay ng sangkatauhan, ay hindi pa maipagmamalaki ang lusog at tatag ng Filipino bilang wikang pambansa.
Year Published: -
ISBN: -
Format: Softbound, Glossy paper
Size: 10 x 7
No. of Pages: 109 pages
Condition: Used
Weight: -

Click on thumbnails to enlarge

HAC Code: -

0 comments:

Post a Comment