Saturday, December 6, 2014

Bulawan: Journal of the Philippine Arts and Culture number 7

Title: Bulawan: Journal of the Philippine Arts and Culture number 7
Author: Virgilion S. Almario
Synopsis: Raket sa paggawa ng textbook? Nakinig ako kamakailanman sa unang Critics’ Forum ng UP institute of Creative writing sa tulong ng NCCA at sa pakikipagtuwang ng Institute of Literary Arts and Practices ng Ateneo de Manila University. Paksa ng Pag-uusap ang papel ng kritiko/editor sa pagbuo ng kanon at pangunahing tagatalakay sina Dr. Isagani R. Cruz, Dr. Gemino H. Abad, at Dr. Lilia Quindoza-Santiago. Ngunit sa gitna ng talakayan ay biglang sumingit ang raket sa paggawa ng textbook.
Year Published: -
ISBN: -
Format: Softbound, Glossy paper
Size: 10 x 7
No. of Pages: 104 pages
Condition: Used
Weight: -

Click on thumbnails to enlarge

HAC Code: -

0 comments:

Post a Comment