Friday, December 5, 2014

Bulawan: Journal of the Philippine Arts and Culture number 10

Title: Bulawan: Journal of the Philippine Arts and Culture number 10
Author: Virgilion S. Almario
Synopsis: Nakasalubong ko kamakailan ang isang nagliliyab na anghel ng katarungan sa pagsusuring pampanitikan. Tinawakan akong “Nativist.” At sa asta niya’t masiklab ng “binary tinikling” at “ adversarial aesthetics,” “ignorante” sa tunay na epekto ng imperyalismo sa kultura at kolonya, “simplistic,” at “self-righteous.”
Year Published: -
ISBN: -
Format: Softbound, Glossy paper
Size: 10 x 7
No. of Pages: 95 pages
Condition: Used
Weight: -

Click on thumbnails to enlarge

HAC Code: -

0 comments:

Post a Comment