Friday, December 5, 2014

Bulawan: Journal of the Philippine Arts and Culture number 16

Title: Bulawan: Journal of the Philippine Arts and Culture number 16
Author: Virgilion S. Almario
Synopsis: Tulad ng marami, itinatangi ko ang isang akda kapag inaliw ako, ginulat, pinalungkot, o dinulutan ako ng isang magandang patnubay sa buhay. Ngunit bilang makata at kritiko, idinadagdag ko ngayong kahingian ang kabuluhan ng akda sa aking sariling pagsulong bilang manlilikha at sa aking pag-unawa sa panitikan ng Filipinas at ng mundo. Kaya ang dami kong paboritong akda. Nangyayari pang paborito ko kahit ang akda ng isang kinasusuklaman kong manunulat. Naniniwala kasi akong mas mahalaga ang akda kaysa manunulat. O mas mahalaga ang aking pagpapahalafa at pagbasa sa akda kaysa talambuhay ng may-akda. Maaaring umigpaw ang isang dakilang akda sa takda ng panahon at lumaya sa limitasyon at mortalidad ng may-akda.
Year Published: -
ISBN: -
Format: Softbound, Glossy paper
Size: 10 x 7
No. of Pages: 110 pages
Condition: Used
Weight: -

Click on thumbnails to enlarge

HAC Code: -

0 comments:

Post a Comment